مانیتورینگ و پشتیبانی

مانیتورینگ و پشتیبانی از شبکه

امروزه شبکه های کامپیوتری سیستم بسیار مهمی در داخل سازمان ها ، شرکت ها و ادارات محسوب می شود و در صورت بروز مشکل در این سیستم ضرر های متعددی به شرکت یا سازمان ها وارد می شود و بایستی بصورت پیوسته و مستمر مانیتور و پشتیبانی و رفع ایراد شوند.شرکت رسا تلکام با ایجاد مرکز عملیات شبکه NOC بصورت 24 شبکه را پایش نموده و در صورت پیشامد رخداد قبل از آنکه کاربران در شبکه متوجه شوند نسبت به رفع ایراد اقدام می نمایند.

پشتیبانی و بهبود لینک وایرلس

با توجه به توسعه ارتباطات بی سیم و دستگاه های مخابراتی وایرلس و افزایش نویز محیطی ، می بایستی لینک های وایرلس در بازه های زمانی ثابت برسی و تنظیم مجدد شوند. رسا تلکام با داشتن مرکز عملیات و پایش لینک های وایرلس مشتریان در صورت بروز مشکل و افت سرعت و کیفیت لینک های وایرلس اقدام به تنظیم مجدد و تیون لینک ها و ثابت کردن پهنای باند می نمایند و کیفیت لینک ها را تظمین می نماید.